Методика діагностики мовного розвитку дітей дошкільного віку


Дитині 4 місяці, Розвиток дитини, Узд / Четверг, Август 25th, 2016

Перегляд: Головна Логопедам Документи Тестова мовна карта – головний інструмент логопеда в системі діагностики мовних порушень та відстеження динаміки мовного розвитку дітей

Тестова мовна карта – головний інструмент логопеда в системі діагностики мовних порушень та відстеження динаміки мовного розвитку дітей

Методика діагностики мовного розвитку дітей дошкільного вікуКоротка анотація статті: Існує досить широкий вибір методичної літератури, присвяченої проблемі дидактичного і методичного забезпечення логопедичного обстеження. Але практикуючому педагогу буває досить складно розібратися в методології тієї чи іншої діагностики. Виникають труднощі в інтерпретації критеріїв оцінки досліджуваного якості.

В даний час вчителі-логопеди потребують універсальних, зручних в застосуванні, гуманних по відношенню до дитини діагностичних методиках, що дозволяють не тільки визначити мовне порушення, а й простежити динаміку мовного розвитку дитини.

Використовуючи матеріали різної літератури, аналізуючи нові розробки в періодичній пресі, Інтернет ресурси, свій власний досвід, мною була створена Тестова Мовна Карта, інтегруюча в єдине діагностичне простір різнобічні відомості про мовленнєвий розвиток дитини і моніторингове супровід, що дозволило організовувати найбільш якісне корекційна вплив.

Тестова мовна карта – головний інструмент логопеда в системі діагностики мовних порушень та відстеження динаміки мовного розвитку дітей.

На початку навчального року вчителі-логопеди проводять ретельну всебічну діагностику, завдання якої виявити характер патології, її структуру, індивідуальні особливості прояву. Планування індивідуальних і групових занять з дітьми безпосередньо визначається тими показниками відхилення мовного розвитку, які виявлені в процесі обстеження. В результаті проведення діагностики, повинна скластися цілісна картина мовного розвитку дитини, що дозволяє спрогнозувати і оцінити подальшу перспективу формування його комунікативної здатності.

Однак для організації ефективного корекційного впливу і побудови продуктивної логокоррекціонной роботи необхідно не тільки виявити мовне порушення, а й здійснювати контроль за динамікою мовного розвитку.

Останнім часом широкого поширення в системі корекційної роботи набула практика проведення тестової діагностики дітей дошкільного віку. З їх допомогою вчителі-логопеди можуть зробити моніторинг розвитку дітей, відстежити зміни, що відбуваються в їх мовному розвитку, а значить, вчасно підкоригувати виявлені недоліки. Але, як правило, подібна форма відстеження результатів роботи об’ємна і вимагає витрати великої кількості часу.

Існує досить широкий вибір методичної літератури, присвяченої проблемі дидактичного і методичного забезпечення логопедичного обстеження. Але практикуючому педагогу буває досить складно розібратися в методології тієї чи іншої діагностики. Виникають труднощі в інтерпретації критеріїв оцінки досліджуваного якості.

В даний час вчителі-логопеди потребують універсальних, зручних в застосуванні, гуманних по відношенню до дитини діагностичних методиках, що дозволяють не тільки визначити мовне порушення, а й простежити динаміку мовного розвитку дитини.

Використовуючи матеріали різної літератури, аналізуючи нові розробки в періодичній пресі, Інтернет ресурси, свій власний досвід, мною була створена Тестова Мовна Карта . інтегруюча в єдине діагностичне простір різнобічні відомості про мовленнєвий розвиток дитини і моніторингове супровід, що дозволило організовувати найбільш якісне корекційна вплив.

Дана Тестова Мовна Карта розроблена на основі тестової діагностики обстеження мови, загальної та дрібної моторики у дітей 3-6 років з мовними порушеннями Т. В. Кабанова, О. В. Домніна [3].

Інноваційна сутність пропонованої Тестової Мовний Карти полягає в тому, що результати, виявлені в процесі діагностики, можуть дати і загальну оцінку мовного розвитку дитини в балах щодо максимально можливого, і детальну описову характеристику окремих компонентів мовної системи.

Якість і ефективність корекційної роботи з дітьми контролюється логопедом два рази в рік:

 • На початок навчального року діагностика проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей та коригування змісту корекційної роботи; на основі результатів діагностики розробляється індивідуальний план логокоррекціонной роботи на кожну дитину.
 • В кінці – з метою відстеження формування правильного мовлення дитини і порівняння отриманого і бажаного результатів, що дозволяє отримати уявлення про те, чого досягли діти в своєму розвитку в процесі систематичної корекційної роботи і скорегувати виявлені прогалини.
 • Двоступенева система Мовний Карти дозволяє оперативно отримати дані про розвиток всіх компонентів мовної системи у дітей і здійснювати корекційну підтримку дитини, відстежуючи динаміку в його мовному розвитку.

  До тестових завдань додається ілюстративний матеріал і опис технології обробки отриманих результатів.

  Дана Тестова Мовна Карта є універсальною формою проведення систематичної і професійної діагностики мовного розвитку дітей, яка сприяє глибокому і детальному вивченню мовного розвитку кожного вихованця і допомагає намічати найбільш ефективні шляхи корекції мовної патології.

  Тестова мовна карта дошкільника для дітей 5 років:

  МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ МОВИ ДОШКІЛЬНЯТ

  Пропоновані методики обстеження можуть бути використані для виявлення рівня мовного розвитку дітей дошкільного віку. У першому розділі представлені матеріали з педагогічної діагностики, спрямовані на виявлення мовленнєвих умінь і навичок дітей протягом дошкільного дитинства. Ці методики співвідносяться з виконанням програми з розвитку мовлення, розробленої в лабораторії розвитку мови і мовного спілкування Інституту дошкільної освіти і сімейного виховання РАО. Вони виявляють оволодіння дитиною словниковим запасом рідної мови, його граматичною будовою, звуковий стороною мови і вміння використовувати всі мовні вміння при побудові зв’язних висловлювань різних типів (опис, розповідь, міркування). У розділі також розкриваються стандартні вимоги, що пред’являються до мови дорослих і дітей.

  У світлі цих вимог розглядаються конкретні мовні завдання: лексична робота, формування граматичної будови мови, виховання звукової культури та розвиток зв’язного монологічного мовлення. Виконання запропонованих завдань по всіх вікових групах має засвідчити ступінь оволодіння програмними завданнями. Необхідно підкреслити умовність бальних оцінок – вони вводяться лише для того, щоб виявити рівень мовного розвитку. При цьому обов’язковий і якісний аналіз дитячих висловлювань. Оцінки даються відповідям дітей всіх вікових груп, при цьому важливо співвідносити їх з тими вимогами, які викладені в програмі.

  Таким чином, обстеження можуть проводити насамперед ті педагоги, які знайомі з цією програмою. Результати діагностичного обстеження дадуть педагогу загальну, попередню картину мовного розвитку дітей і допоможуть намітити конкретні методи індивідуальної роботи з кожною дитиною. Якщо у дитини є недоліки в звуковий боці мови, треба приділити особливу увагу роботі над звукопроіз-носінням, дикцією, темпом, силою голосу, інтонаційної виразністю (в залежності від того, який елемент звукової культури мовлення потребує доопрацювання). Однак це не означає, що відпадає необхідність поглиблено працювати над іншими сторонами мови (лексичної, граматичної). Навпаки, ця методика допоможе виявити лінії поєднання різних мовних завдань на спеціальних заняттях, в індивідуальних іграх і вправах, які можуть проводитися в ранкові або вечірні години. До цієї роботи можуть залучатися і батьки, спілкування з якими доя дитини є потужним фактором його мовного розвитку.

  More Website Templates @ TemplateMonster. com – December 16, 2013 роки!

  Програма для ЕОМ «Діагностика мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (автори Нурмінскій Е. В. та ін.) Створена на основі раніше виданих науково-методичних матеріалів (Безрукова О. А. Каленкова О. Н. «Методика визначення рівня мовного розвитку дітей дошкільного віку », М. 2007, 2010). Дана програма дозволяє оцінити рівень сформованості речеязиковой компетенції дітей 4-, 5- і 6-річного віку.

  Згідно вищеназваної «Методикою…» рівень сформованості речеязиковой компетенції визначається на основі сукупної оцінки результатів виконання тестових завдань за трьома основними показниками: – стан лексикону (обсяг словникового запасу і його системна організація);
  – Граматична компетенція (словозмінної, словотвірні та синтаксичні навички та вміння);
  – Фонетико-фонологічна компетенція (фонематичний слух, просодика, складова структура слова, навички звукового аналізу та син-теза).

  Відповідно до цих показників діагностичний матеріал для дітей кожної вікової групи розподілений по блокам. Відповідність кожного з трьох основних показників одному блоку носить умовний характер, тому що інтерференція параметрів оцінки мови неминуча. Так, наприклад, результати виконання такого тестового завдання, як: «Назви те, що ти бачиш на картинках», малюнки: рушник, намисто, ключ… і т. П. Дозволяють оцінити і обсяг словника, і вербальну пам’ять. В цьому випадку бали за виконання кожного тестового завдання вносяться одночасно до відповідних рубрики (об’єкт дослідження). У той же час при виконанні інших завдань дитина може продемонструвати сформованість / несформованість різних речеязиковой навичок, але оцінюватися будуть тільки ті, які були виділені в якості об’єкта дослідження як пріоритетні. Такий підхід забезпечує в подальшому при аналізі результатів тестування можливість визначити джерело мовних труднощів дитини.

  Крім основних параметрів, що визначають рівень сформованості речеязиковой компетенції, сукупна оцінка результатів виконання цих тестових завдань дозволяє отримати інформацію про стан так званої психологічної бази мовлення: вербальної пам’яті, слухового уваги, мислення. Інноваційна сутність пропонованої методики полягає насамперед в тому, що визначення рівня мовного розвитку не зводиться власне до його кваліфікаційної оцінки (рівень А; Б; С… або рівень 1; 2; 3 … і т. П.), Так як вона малоинформативна з точки зору прогнозування перспектив подальшого мовного розвитку дитини. Оцінка мовної продукції проводиться на основі узагальнення якісних характеристик. Показники, виведені в зведених таблицях для кожного віку, легко комбінуються в модульні ряди в залежності від даного аспекту мови. Таким чином, результати тестування можуть дати і загальну оцінку мовного розвитку дитини в балах щодо максимально можливого, і детальну описову характеристику окремих компонентів мови, які часом розвинені у дітей дуже нерівномірно. У подібній ситуації однакове загальна кількість балів у дітей зовсім не відображає справжньої картини їх мовного розвитку і тим більше не визначає єдиного маршруту їх логопедичного супроводу. В результаті проведення діагностичної процедури повинна скластися цілісна картина мовного розвитку дитини, що дозволяє спрогнозувати і оцінити подальшу перспективу формування його комунікативної компетенції.

  Дана програма дозволяє оформити результати діагностичної процедури у вигляді зведеної таблиці, діаграми і готового протоколу обстеження мовлення дитини.
  Пропонований програмний продукт може бути використаний також з іншими методиками, спрямованими на вивчення певних сторін мови і / або загального психічного розвитку дитини. Слід пам’ятати, що при використанні комп’ютерних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку необхідно дотримуватися певних санітарно-гігієнічні вимоги. Можливості програми дозволяють в разі необхідності перервати процес обстеження мовлення дитини з подальшим поверненням до цієї процедури. Результати часткового обстеження при цьому будуть збережені.