Педагогічний супровід обдарованих дітей. Обдаровані діти


Обдаровані діти / Вторник, Январь 31st, 2017

Педагогічний супровід і підтримка обдарованих дітей

Робоча програма дисципліни

ПЕДАГОГІЧНЕ СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Цілями освоєння дисципліни «Педагогічний супровід та підтримка обдарованих дітей» є

Визначення умов виявлення і розвитку обдарованості;

Опис здійснення педагогічного супроводу у творчій самореалізації обдарованої дитини;

Вивчення технік (прийомів) надання педагогічної підтримки в професійному самовизначенні обдарованих дітей, збереженні їх психічного і фізичного здоров’я.

2. Місце дисципліни в структурі ООП

Дана навчальна дисципліна відноситься до варіативної частини Б1.В. ДВ.2 ООП, є дисципліною за вибором і спрямована на формування в учнів загальнокультурних і професійних компетенцій.

Для вивчення даної дисципліни необхідні компетенції, сформовані в результаті вивчення дисциплін «Загальна обдарованість», «Вікова психологія», «Креативна педагогіка».

Компетенції, сформовані при вивченні даної дисципліни, використовуються при вивченні наступних дисциплін: «Педагогічні технології розвитку дитячої обдарованості», «Педагогічна взаємодія з сім’єю обдарованої дитини», «Організаційно-педагогічні основи навчання обдарованих дітей».

Компетенції, сформовані при вивченні даної дисципліни, можуть бути корисні при вивченні наступних дисциплін: «Ігрові методи розвитку творчих здібностей», «Основи арттерапії».

3. Компетенції учня, що формуються в результаті освоєння дисципліни

В результаті освоєння дисципліни студент повинен володіти такими компетенціями:

Загальнокультурних компетенціями (ОК):

Готовністю діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення (ОК-2);

Професійними компетенціями (ПК)

— Здатністю застосовувати сучасні методики та технології організації освітньої діяльності, діагностики та оцінювання якості освітнього процесу за різними освітніми програмами (ПК-1).

Здатністю керувати дослідницькою роботою учнів (ПК-3);

Готовністю до розробки і реалізації методик, технологій і прийомів навчання, до аналізу результатів процесу їх використання в освітніх організаціях, що здійснюють освітню діяльність (ПК-4);

Здатністю проектувати освітній простір, в тому числі в умовах інклюзії (ПК-7).

Готовністю до здійснення педагогічного проектування освітніх програм та індивідуальних освітніх маршрутів (ПК-8);

В рамках зазначених компетенцій навчається повинен:

Проблеми
Основоположними є проблеми:
1. Виявлення, навчання і розвиток креативних здібностей обдарованих дітей.
2. Професійний і особистісний ріст майстерності педагогів.

Обдарованість — якісно своєрідне поєднання здібностей, підвищений рівень їх розвитку, що забезпечують успішне виконання діяльності, що обумовлюють широту можливостей людини, досягнення високих результатів.
Мета програми:
— створення ефективної системи роботи з виявлення, розвитку та реалізації здібностей обдарованих дітей.

Програма передбачає вирішення наступних завдань:
— організація роботи психологічної служби з виявлення підтримки та супроводу обдарованих дітей;
— Розробка і здійснення програм підвищення педагогічної майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;
— Створення сприятливих умов для реалізації потенційних здібностей обдарованих дітей.

Чинники успішності програми:
— вибір концептуальної моделі обдарованої дитини;
— Визначення індивідуальної освітньої стратегії, пристосованої до сильних і слабких сторін особистості обдарованої дитини;
— Створення системи урочної, позаурочної та позакласної роботи, спрямованої на розвиток пізнавальної діяльності та творчості учнів;
— Створення механізму психолого-педагогічного супроводу та підтримки дітей з високим навчальним потенціалом;
— Своєчасна діагностика здібностей;
— Відповідне програмне забезпечення;
— Професіоналізм і компетенція вчителя.

Програма включає наступні блоки:
I. Психолого-педагогічний супровід та підтримка обдарованих дітей:
— діагностика здібностей дітей;
— Формування банку даних про обдарованих учнів;
— Здійснення моніторингу особистісного розвитку учнів, створення портфоліо;
— Надання необхідної та оперативної допомоги психолога.

Діяльність психолого-педагогічної служби повинна сприяти формуванню стійкої позитивної мотивації учнів до досягнення успіху в будь-якому вигляді діяльності.

Форми роботи:
— розвиваючі ігри, корекційно-розвиваючі заняття, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, психологічні тести, анкетування, тренінги особистісного зростання, ділові ігри, групові та індивідуальні консультації, надання допомоги по професійному самовизначенню.

II. Заняття, спрямовані на розвиток інтересів учня в обраній ним галузі, освоєння навчального матеріалу, не передбаченого освітніми стандартами. Це повинно допомогти школяреві самореалізуватися, визначити інтереси в навчальній та дозвільної діяльності вибрати предметну або допрофесійну спеціалізацію.

Форми роботи:
— поглиблене вивчення предметів: спецкурси, факультативні, інтенсивне навчання, передпрофільне, профільні класи, предметні олімпіади, система додаткової освіти, науково-практичні конференції, інтелектуальні ігри, творчі конкурси, індивідуально-групові заняття, відвідування міжшкільних факультативів, наукове товариство учнів.

III. Система стимулювання досягнень учнів, що включає відстеження результатів, створення ситуацій, коли успіх стають надбанням гласності; заохочення учнів.
IV. Підвищення педагогічної майстерності вчителів працюють з обдарованими дітьми.
Відвідування занять, семінарів та консультацій, організованих МНМЦО і ІПК і ПРО, творчі групи і лабораторії, співпраця з викладачами Вузів, вчителями середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій м Пензи і Пензенської області.
Основний принцип програми — від творчо працюючого вчителя до успішно навчається учневі.

Завершення курсів підвищення кваліфікації тьюторів, які здійснюють педагогічний супровід обдарованих дітей

28 жовтня 2014 року в рамках реалізації проекту «Актуалізація системи підвищення кваліфікації працівників сфери освіти, що забезпечують педагогічний супровід дітей, які виявили видатні здібності» в Московському державному обласному університеті завершилися курси підвищення кваліфікації тьюторів — фахівців, які здійснюють педагогічний супровід обдарованих дітей.

Педагогічний супровід обдарованих дітей. Обдаровані діти

Програма навчання тьюторів за період з 20 по 28 жовтня була дуже насиченою: вона включала лекції, практичні заняття, тренінги, виїзні заходи. Лекції читали відомі в Росії і за кордоном вчені: Олександр Григорович Асмолов, директор ФГС «Федеральний інститут освіти» (Фіро), д. Псих. н. професор, дійсний член Російської академії освіти; Вікторія Соломонівна Юркевич, керівник міського ресурсного центру обдарованості, к. Псих. н. професор МГППУ; Вероніка Станіславівна Запалацкая, головний радник ректорату МГОУ, к. П. н. магістр Манчестерського університету в області менеджменту освіти; Тетяна Федорівна Сергєєва, начальник відділу науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми АСОУ, д. П. М. професор, і багато інших. Практичні заняття, тренінги проводили співробітники Інституту модернізації освіти МГОУ.

25 жовтня для слухачів курсів була організована стажувальних майданчик на базі ГБОУ «Центр педагогічної майстерності». Директор Центру, к. Ф.-м. н. Іван Валерійович Ященко представив систему роботи з обдарованими дітьми, структуру олімпіадного руху, показав презентацію по предметної підготовки до олімпіад всеросійського і міжнародного рівня.

26 жовтня слухачі курсів відвідали дві освітні організації, що славляться своїми унікальними методиками роботи з обдарованими дітьми. Це Академія акварелі і витончених мистецтв Сергія Андріяки і Центр спорту та освіти «Самбо-70» Департаменту фізичної культури і спорту м Москви. Зі слухачами курсів зустрілися Ренат Олексійович Лайшев — генеральний директор «Центру спорту та освіти« Самбо — 70 », депутат Московської міської Думи, заслужений тренер Росії, д. П. М. і Наталія Вікторівна Курбатова — перший проректор Академії акварелі і витончених мистецтв Сергія Андріяки. Вони розповіли, як формувалися школи унікальних методик, були проведені майстер-класи, оглядові екскурсії по освітнім установам. Учасники програми високо оцінили їх роботу і гаряче подякували за теплу і професійно-значущу зустріч.

28 жовтня 2014 року, в завершальний день навчання, перед слухачами виступив директор ФГС «Федеральний інститут освіти» (Фіро) Асмолов Олександр Григорович. Його яскравий виступ «Обдаровані діти: від інтелектуального потенціалу школи — до інноваційного потенціалу суспільства» завершилося оплесками слухачів.

Педагогічний супровід обдарованих дітей. Обдаровані діти

Начальник відділу науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми АСОУ Сергєєва Тетяна Федорівна представила увазі слухачів лекцію-презентацію «Організація і управління самообразовательной діяльністю обдарованих школярів». Проректор з безперервної освіти, д. П. М. Яковлєва Ніна Іванівна і директор Інституту модернізації освіти, заслужений учитель Росії, к. П. н. Іванова Тетяна Семенівна підвели підсумки проведеного навчання, вручили посвідчення про закінчення курсів і позначили перспективи подальшої співпраці з фахівцями — тьюторамі в Федеральних округах з питань консультування, професійного супроводу в режимі on-line. Були визначені Федеральні округу і регіони, в які в 2015 році буде виїжджати команда тренерів Інституту модернізації освіти МГОУ для проведення семінарів практикумів, тренінгів, круглих столів з проблем навчання, супроводу і підтримки педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

На завершення слухачі курсів, які представляють 85 регіонів Росії, гаряче подякуй керівництво МГОУ, організаторів і викладачів курсів за професіоналізм, чітку організацію, затребуваність і актуальність всіх модулів розробленої програми підвищення кваліфікації та висловили надію на подальшу плідну співпрацю.

Педагогічний супровід обдарованих дітей. Обдаровані діти

Актуально