Програми розвитку мовлення дітей дитячому садку


Дерматит у дітей, Дитина 12 років, Розвиток дитини / Вторник, Август 23rd, 2016

Програма для молодшого дошкільного віку (3-4 роки)

Програма «Дитячий Сад-2100»

Молодший дошкільний вік характеризується високою інтенсивністю фізичного і психічного розвитку. Підвищується активність дитини, посилюється її цілеспрямованість; більш різноманітним і координованим стає рух.

З 3-4 років відбуваються суттєві зміни в характері і змісті діяльності дитини, у відносинах з оточуючими: дорослими і однолітками. У малюків цього віку яскраво виражена потреба в спілкуванні.

Рухливі ігри

Дітей 3-4 років цікавлять і захоплюють різноманітні ігри експериментування зі спеціально призначеними для цього іграшками, нескладні сюжетні самодіяльні гри.

Таким чином діти освоюють систему сенсорнихеталонов, вирішують відповідні віком розумові завдання, пов’язані з порівнянням і аналізом форми, величини, кольору предметів, їх розташування в просторі і т. Д. В іграх з дидактичними матеріалами вони вчаться діяти відповідно до простими ігровими правилами, підкорятися черговості їх виконання при іграх в парах і в підгрупі.

Розвиток мовлення

Для дитини 3-4-х років характерно прагнення до наслідування (в тому числі звуконаслідування), до освоєння зразків чужої мови; інтенсивно поповнюється словник, розвивається здатність чути і розуміти питання дорослого і відповідати на них. У той же час дитина ще не готовий до вступу в повноцінну комунікацію, до діалогу зі співрозмовником; освоєння граматичної будови своїй промові тільки починається.

 • Залучення уваги дітей до власної мови і мови окружащих;
 • Розвиток мовного апарату;
 • Розширення словника;
 • Розвиток граматичного ладу мови;
 • Розвиток зв’язного мовлення;
 • Знайомство зі звуками.

  Ознайомлення з навколишнім світом

  Оскільки життєвий досвід дитини ще невеликий, то він пізнає світ, порівнюючи його з собою, як найбільш відомим йому об’єктом. Необхідно показати загальну взаємозв’язок дитини з усією навколишнього його дійсністю.

  Педагог допомагає дитині отримати чіткі уявлення про предмети найближчого оточення, необхідні для адекватного використання їх в різноманітних видах дитячої діяльності; виховує у дітей дбайливе ставлення до предметів, створеним працею людини; забезпечує поступовий перехід від предметного сприйняття і впізнавання об’єкта ( «Що це?», «Хто це?») до найпростішого сенсорному аналізу; допомагає дитині освоїти відповідний словник.

  Введення в математику

  Програма орієнтована на формування у дітей математичних понять і уявлень, що лежать в основі змісту курсу математики для початкової школи: про кількісний та порядковому числі, величиною, вимірі і порівнянні величин, просторових і часових відносинах між об’єктами і явищами дійсності.

 • Виконувати найпростіші обчислення на основі дій з конкретними предметними множинами і вимірювань величин за допомогою довільно обраних мірок;
 • Читати і записувати відомості про навколишній світ на мові математики (за допомогою відомих моделей);
 • Дізнаватися в об’єктах навколишнього світу відомі геометричні форми;
 • Будувати елементарні ланцюжка міркувань.
 • Формування пізнавальної мотивації, інтересу до математики і процесу навчання в цілому.
 • Розвиток уваги і пам’яті, креативності та варіативності мислення.

  Коло читання

  Твори про тварин, природні явища, дітей, опис ігрових і побутових ситуацій дозволяють дитині переступити межі навколишнього, відкривати і пізнавати світ. Особливу роль у вихованні та розвитку дитини 3-4 років грає фольклор. Пісеньки, Пестушко і потішки знайомлять дитину з правилами особистої гігієни, правилами життя серед людей, готують його до майбутнього дорослого життя.

  Образотворча діяльність

 • Знайомство з матеріалами і інструментами
 • Малювання
 • Ліплення
 • Аплікація
 • Конструівароніе

  Музичне виховання

 • Музично-ритмічні вправи
 • Слухання музики
 • Спів
 • Музично-дидактичні ігри

  Культурно-досуговая діяльність

 • Театральні вистави запрошених колективів
 • Музично-літературні концерти
 • Календарні та тематичні свята
 • Дні народження
 • Виїзні екскурсії

  Парціальні програми:
  «Програма розвитку мовлення дітей дошкільного віку в дитячому садку» О. С. Ушакова
  «Ладушки» І. М. Каплунова, І. А. Новоскольцева
  «Исток» Т. А. Воденнікова, Ю. М. Окунєва
  «Театр – творчість – Діти »Н. Ф. Сорокіна
  « Здоров’я »В. Г. Алямовская
  « Безпека »Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стєркіної

  «Програма розвитку мовлення дітей дошкільного віку в дитячому садку» О. С. Ушакова

  Розкриває основні цілі, завдання та зміст навчання дітей рідної мови у віці від трьох до семи років, сприяє формуванню необхідного рівня мовленнєвих умінь і здібностей; спрямована на активізацію емоційно-образної сфери мислення, виховання інтересу до рідного слова, розвиток почуття мови.

  У програмі виділяються особливості роботи в кожному віці над розвитком зв’язного мовлення, збагаченням словника, освоєнням граматично правильного мовлення, розвитком звукової культури мовлення і образної мови.

  Молодший вік – освоєння розмовної мови. Головне завдання передбачає виховання умінь: розуміти звернену мову з опорою і без опори на наочність, вступати в контакт з оточуючими, висловлювати свої думки, почуття, враження, використовуючи мовні засоби.

  Середній вік – розвиток ініціативності та самостійності мовної активності дитини в мовному спілкуванні з дорослими і однолітками, навчання дітей формам монологу.

  Старший вік – робота над наростанням контекстності дитячого мовлення: розвиток творчої мовленнєвої діяльності дитини і виразності його мови; розвиток індивідуальних здібностей; виховання інтересу до мови як особливому об’єкту пізнання.

  Програма (автори О. Л. Князєва, М. Д. Маханева) пропонує нові орієнтири в морально-патріотичному вихованні дітей, націлені на залучення дітей до російської народної культури.

  Основна мета програми – сприяти формуванню у дітей особистісної культури, долучати їх до багатої культурної спадщини російського народу, закласти фундамент для освоєння дітьми національної культури, для чого діти повинні знати життя і побут російського народу, його характер, властиві йому моральні цінності, традиції, особливості матеріальної і культурного середовища.
  Програма розрахована на роботу з дітьми трьох-семи років. Для кожної вікової групи передбачені конкретні теми занять для кожного календарного місяця. Зміст занять знайомить дітей з казками (їх програвання, пояснення та ілюстрації незнайомих слів), пісеньками, звичаями, предметами російського побуту і т. Д.

  Програма «Ладушки» І. М. Каплунова, І. А. Новоскольцева.

  Мета програми – музично-творчий розвиток дітей в процесі різних видів музичної діяльності: музично-ритмічних рухів, інструментального музикування, співу, слухання музики, музично-ігрової діяльності (танців, ігор, хороводів). Основне завдання програми – введення дитини в світ музики з радісною усмішкою.

  Програма «Як добре вміти читати!» Д. Г. Шумаева.

  Завдання програми:
  – Оволодіння дітьми системою звуків (фонем) російської мови.
  – Оволодіння звуковим аналізом і синтезом слів.
  – Формування усного мовлення, робота зі звуком, словом, пропозицією, збагачення словника.
  – Навчання дітей свідомого складового читання, з подальшим переходом до читання цілими словами і невеликими пропозиціями;
  – Виховання стійкого інтересу до читання, любові до рідної мови.

  Програма «ТЕАТР – ТВОРЧІСТЬ – ДІТИ»
  (Н. Ф. Сорокіна, Л. Г. Мілановіч)
  Мета програми – розвиток творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва.

  Ведучий принцип програми – залучення дітей в продуктивну театрально-ігрову творчу діяльність, створення сценічних образів, які викликають емоційні переживання.

  Програма є парціальної і може служити доповненням до комплексних і базисним програмами.
  Схвалено Федеральним експертною радою по загальній освіті.

  «Основи безпеки дітей дошкільного віку»

  Авдєєвої Н. Н. Князєвої О. Л. Стеркиной Р. Б..

  Мета програми: формування у дітей знань про правила безпечної поведінки та здорового способу життя.

  Мета: Розвивати у дошкільнят знання про мистецтво, його видах, оволодіння різними прийомами зображення, що надає можливість для розвитку творчої уяви і здібностей дітей оцінювати і вдосконалювати свою діяльність.

  Програма містить етно – історичний матеріал про Зауралля, дає великий довідковий матеріал про етапи становлення та розвитку міста Кургану, про його архітектурний образ в різні епохи; про зауральській народних промислах і ремеслах, звичаях, обрядах, одязі, старовинних святах, духовного життя міста, знаменитих земляків, рідної Зауральской природі.

  Навчальний курс Розвиток мови

  Планування за курсом розвиток мови складено на основі програмно-методичного комплексу О. С. Ушакової, Є. М. Струниной Розвиток мовлення дітей 3-4 років, з додавання елементів програми Колесникової Е. В. Розвиток звукової культури мовлення у дітей 3-4 років.
  Програма будується з урахуванням вікових особливостей мовного розвитку дитини 3-4 років. Для цього віку характерне прагнення до наслідування (в тому числі звуконаслідування), до освоєння зразків чужої мови; інтенсивне поповнення словника, здатність чути і розуміти питання дорослого і відповідати на них. У той же час дитина ще не готовий до вступу в повноцінну комунікацію, до діалогу зі співрозмовником; освоєння граматичної будови своїй промові тільки починається.

  Завдання роботи:
  1. Розвиток пізнавальної мовної активності.
  2. Створення необхідної бази для розвитку мовленнєвих умінь, пов’язаних з такими видами мовленнєвої діяльності, як говоріння, читання – слухання і слухання.
  3. Знайомство зі звуками мови, відпрацювання правильного звуковимови.

  Основні напрямки роботи:
  залучення уваги дітей до власної мови і мови оточуючих;
  розвиток мовного апарату;
  розширення словника;
  розвиток граматичної будови мови;
  розвиток зв’язного мовлення;
  знайомство зі звуками.

  Зміст роботи:
  1. Розширення словника:
  – введення в активний словник нових слів і понять;
  – Реалізація повсякденного словника через створення ігрових ситуацій;
  – Розвиток уваги до значення слова, встановлення зв’язків між звукової і смислової сторонами слова.
  2. Розвиток граматичного ладу мови:
  – формування навички освіти іменників суффіксальним способом (Назви ласкаво), форм числа іменників (Скажи зі словом багато);
  – Формування навички узгодження слів в словосполученні;
  – Розвиток вміння вживати прийменники в мові;
  – Розвиток вміння конструювати пропозиції.
  3. Знайомство зі звуками, відпрацювання правильного звуковимови:
  – розвиток артикуляційного апарату;
  – Знайомство зі звуками російської мови;
  – Розвиток вміння впізнавати звуки; чути повторюють приголосні звуки, правильно вимовляти звуки.
  4. Розвиток зв’язного мовлення:
  – відповіді на питання дорослого;
  – Переказ текстів з 2-3 пропозицій;
  – Розповідання з питань педагога.
  Програма розрахована протягом одного року на 38 занять (1 заняття на тиждень).

  Планування підготовки до навчання грамоті на основі програмно – методичного комплексу Е. В. Колесніковой. Навчально-методичний посібник Розвиток звуко-літерного аналізу у дітей 5-6 років до робочого зошита Від А до Я, навчально – методичний посібник до демонстраційного матеріалу Звуки і букви для занять з дітьми 5-7 років.

  Дана програма і методичні рекомендації з навчання грамоті включають два періоди:
  1) оволодіння звуковий стороною мови і орієнтуванням в ній;
  2) освоєння знакової системи мови.
  Курс навчання побудований на послідовному, поетапному навчанні дітей звуковому і звуко-буквеному аналізу, читання і підготовці руки дитини до письма.

  Мета курсу:
  1) визначити структуру і зміст багатосторонньої мовної підготовки дитини до школи;
  2) виділити найбільш ефективні форми, методи і прийоми освоєння дітьми програмних завдань.
  Навчання грамоті є обов’язковим елементом комплексного підходу до навчання дітей рідної мови і розвитку мовлення в приватному дитячому садку Капелька. На одному занятті вирішуються різні взаємопов’язані мовні завдання – фонетичні, лексичні, граматичні, – на основі яких відбувається розвиток зв’язного мовлення.

  Завдання:
  – сформувати у дитини початкові лінгвістичні уявлення, розуміння того, що таке слово, пропозицію і як вони будуються.
  – Діти знайомляться зі звучанням і протяжністю слова, опановують способами інтонаційного виділення звуку, називають слова із заданим звуком, освоюють смислоразлічительную функцію звуку, виділяють голосні і приголосні звуки.
  – Знайомляться зі складом, зі складової структурою слова, вчаться ділити слова на склади.
  – Діти визначають наголос, порівнюють слова за кількісним та якісним звуковим складом.
  – Підготовку руки дитини до листа на даному віковому етапі з урахуванням його психолого-вікових особливостей, розвиток дрібної моторики і графічних навичок, формування фонетичного сприйняття і усній розмовній мові.

  Отже, усвідомлення звукового складу слова і словесного складу пропозиції підводить дитини до порогу оволодіння грамотою і, головне, закладає основи нового ставлення до мови, свідомо оперування їм, що є важливою передумовою успішності шкільного навчання.

  Зміст програми забезпечує:
  – особистісно-орієнтований підхід при взаємодії дитини з дорослим;
  – Розвиток інтелектуально-мовних і загальних здібностей кожної дитини;
  – Формування у дитини комплексу особистісних якостей і навичок соціальної поведінки (самостійність, акуратність, вміння слухати і чути, приймати і виконувати рішення).

  Програма розрахована протягом одного року на 32 заняття (одне заняття на тиждень).

  Завдання роботи з розвитку мовлення з дітьми 5-6 років:
  1) збагачення активного, пасивного, потенційного словника;
  2) розвиток граматичної будови мови;
  3) розвиток умінь зв’язного мовлення з опорою на мовний досвід дитини;
  4) розвиток фонематичного слуху, вдосконалення звукової культури мовлення дітей;
  5) навчання звуко – складового аналізу слів;
  6) розвиток дрібної моторики руки.

  Зміст роботи
  1.Лексіческая і граматична робота:
  – збагачення словникового запасу дітей; спостереження над багатозначними словами в мові;
  – Вживання нових слів у власному мовленні (конструювання словосполучень і пропозицій).
  2.Развитие зв’язного мовлення:
  – відповіді на питання, участь в діалозі;
  – Докладна розповідь тексту по зорової опорі;
  – Складання розповіді – опису, розповіді за сюжетною картинці, по серії картинок.
  3.Развитие звукової культури мовлення і фонематичного слуху:
  – знайомство з органами артикуляції, способами вимовляння звуку, його умовним позначенням;
  – Знайомство з класифікацією звуків: приголосні і голосні звуки; тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні;
  – Виділення звуку на початку, кінці і середині слова, визначення положення звуку в слові,
  – виділення в слові голосних звуків, приголосних звуків, твердих, м’яких, дзвінких, глухих приголосних;
  – Читання і складання складів і слів з допомогою умовних звукових позначень.
  4.Обучение звуко-складового аналізу:
  – звуковий аналіз складу складів і слів;
  – Диференціація понять звук і буква;
  – Співвіднесення букв і звуків.
  5. Робота з розвитку дрібної моторики руки (штрихування, обведення по контуру, друкування букв в зошиті в клітинку).
  Програма розрахована протягом одного року на 32 заняття (по 1 заняттю на тиждень).

  Приватний дитячий садок Капелька