Роль сім’ї у формуванні особистості дитини курсова. формування дитини


Виховання дошкольника, Дитина 3 року, Формування дитини / Четверг, Август 25th, 2016

Сімейні стосунки і формування особистості дитини

Для скачування роботи включите JavaScript у Вашому браузері

Сімейні стосунки і формування особистості дитини “Студент Озорнин П. Н. (група І-254) Викладач Єрмолаєва С.

Г. Зміст Вступ… 3 Розділ 1. Роль сім’ї у розвитку особистості.

Цілі виховання. Завдання сім’ї…. 5 Глава 2.

Типи сімейних взаємин і їх роль у формуванні характеру дітей 2. 1 Класифікація типів сімейних відносин… 8 2. 2 Класифікація стилів виховання…….

2. 3 Вплив типу виховання на поведінку дитини, формування його особистісних особливостей… 11 Глава 3. Помилки сімейного виховання 3.

1 Виховання і потреба в емоційному контакті…. 3. 2 Виховання і потреба сенсу життя… …….

3. 3 Виховання і потреба досягнення… …… 3. 4 Виховання як реалізація певної системи….

… 17 3. 5 Виховання як формування певних якостей… … 17 Глава 4. Основи формування гармонійних стосунків у сім’ї… 20 Висновок….

23 Бібліографія… 25 Введення Питання виховання є одним з найважливіших питань людського існування, так як має пряму пряму і безпосередню зв’язок з еволюцією людства. Маючи на меті сприяти виявленню внутрішньої суті людини і утворення його характеру, виховання створює саму людину. Тому від правильної постановки цього питання залежить багато, залежить доля як окремої людини, так і всього людства.

Питанню цього, з огляду на його безсумнівною значущості, завжди приділялася і приділяється значно уваги з боку людства всіх ступенів розвитку. від малокультурних дикунів, які теж вкладають у цю справу теж щось доступне їх розумінню, до більш досконалих культурних народів, серед яких це питання поставлено з більшою або меншою широтою і повнотою. Всякий народ і кожна держава завжди стурбовані тим, щоб в особі своїх дітей підготувати собі на життєвій ниві заступників, які могли б продовжувати справи, розпочаті їх батьками. Традиційно основним інститутом виховання людини, починаючи з моменту його безпосереднього народження і закінчуючи, часом, його становленням як зрілої особистості, була і залишається сім’я.

Продовження на слід. сторінці

Сім’я як фактор формування і розвитку особистості дитини.

Сім’я як фактор формування і розвитку особистості дитини.

Введення
Глава 1. Визначення поняття «сім’я», етапи її розвитку та роль сім’ї у розвитку особистості
1.1. Сім’я, етапи її розвитку
1.2. Роль сім’ї у формуванні та розвитку особистості дитини
Глава 2. Сімейні взаємини і їх роль в розвитку і формуванні особистості дитини
2.1. Вплив типу сімейних взаємин на розвиток самооцінки у дитини
2.2. Формування особистісних особливостей дитини в залежності від типу сімейного виховання
Глава 3. Моральне виховання дитини в родині
3.1. Сутність морального виховання в сім’ї
3.2. Основні шляхи і умови виховання моральності в сім’ї
3.3. Сімейні традиції як один із способів виховання моральності
Висновок
Список літератури

Список літератури
1.Бернс Р. Розвиток Я-концепції і виховання, М. 2003. – 310 с.
2.Божовіч Т. А. Особистість і її формування в дитячому віці. М. Психологія і педагогіка, 1998. – 290 с.
3.Варюхіна С. І. Витоки доброти. Мінськ, 1987. – 210 с.
4.Земская М. Сім’я і особистість, М. 1999. – 267 с.
5. Ільїн І. А. Душа дитини // Осередок. 1993. – №9.
6.Каркліна С. Е. Проблеми сімейного виховання. М. 1983. – 189 с.
7.Крайг Г. Психологія розвитку, СПб. 2000. – 280 с.
8.Крутецкій В. А. Психологія. М. 2000. 190 с.
9.Кулік Л. А. Берестов Н. І. Сімейне виховання. М. 1990. – 156 с.
10. Лебединський В. В. та ін. Емоційні порушення в дитячому віці. М. 1991. – 187 с.
11. Леонтьєв А. Н. Вибрані психологічні твори. У 2-х томах. т.2, М. 1983. – 480 с.
12. Любіцина М. І. В. А.
Показати всі Сухомлинський про виховання дітей. Л. 1974. – 320 с.
13. Популярна психологія для батьків. Під редакцією Бодалева А. А. М. 1998. – 234 с.
14.Развітіе особистості дитини. / Під ред. Запорожця А. В. М. 1994. – 196 с.
15. Сім’я і формування особистості дитини / за ред. Бодалев А. А. М. 1995. – 220 с.
16. Титаренко В. Я. Сім’я і формування особистості, М. Думка, 1987. – 254 с.
17. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. СПб. 1996. – 190 с.

приховати

5) значення сімейних традицій у вихованні моральності.
Мета даної курсової роботи – повне і всебічне вивчення та аналіз ролі сім’ї у формуванні та розвитку особистості дитини.
Для досягнення поставленої мети представляється необхідним в рамках даної роботи рішення наступних завдань:
– розкрити поняття «сім’я» і етапи її розвитку;
– Показати роль сім’ї у формуванні та розвитку особистості;
– Вивчити сімейні взаємини як основу в розвитку особистості дитини;
– Показати значення сім’ї в моральному вихованні дитини;
– Розкрити значення сімейних традицій у вихованні моральності.
Висновок
На закінчення проведеної роботи зазначимо таке.
Історія питання про вплив сім’ї на виховання дитини сягає своїм корінням у сиву давнину. Крім педагогів, він волно
Показати всі вал уми багатьох видатних людей різних епох і народів.
Сімейному вихованню приділяли в своїх працях увагу Тацит, Петроній, Вергілій, Конфуцій, Кант, Гегель, Катерина Велика, Жан Жак Руссо і т. Д. Список воістину невичерпний. Жоден відомий мислитель, політик, державний діяч не обійшла цю тему своєю увагою. Чому?

приховати

Ця робота вам не підійшла?

У наших авторів ви можете замовити будь-яку навчальну роботу від 200 руб.
Оформіть замовлення і автори почнуть відгукуватися вже через 10 хвилин!

Роль сім’ї у формуванні особистості дитини

Замовити оригінальну

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Серед усіх геніальних винаходів людства одне з провідних місць займає сім’я – група людей, яка складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом. Саме вона є тим могутнім соціальним феноменом, який найчастіше об’єднує людей в сімейне гніздо на основі шлюбних і кровних взаємозв’язків. Тому недарма кажуть: коли міцна сім’я, то і сильну державу.

Здійснюючи родинне виховання, батьки створюють умови для повноцінного фізичного і психічного становлення особистості, забезпечення дитині почуття захищеності, рівноваги, довіри, формують активне, зацікавлене ставлення до навколишнього середовища. З родини починається дорога і до школи.

Актуальність дослідження обумовлена ​​тим, що на сучасному етапі розвитку психології істотно виріс інтерес до сім’ї. Інтерес до неї пов’язаний з тією роллю, яку вона відіграє в процесі формування і розвитку особистості. Актуальним є вплив сім’ї на розвиток особистості дитини, адже сім’я для дитини є джерелом найрізноманітніших емоцій і переживань.

Сім’я – це певний морально – психологічний клімат, для дитини це перша школа відносин з людьми. Саме в родині складаються уявлення дитини про добро і зло, про порядність, про поважний відношенні до духовних і матеріальних цінностей. З близькими людьми в родині він переживає почуття любові, дружби, справедливості. За своєю природою сімейне виховання засноване на почуттях. Сімейне виховання більш емоційно за своїм характером, ніж будь-яке інше виховання, тому що провідником його є батьківська любов до дітей, що викликає відповідні почуття дітей до батьків.

Стиль сімейного виховання впливає на весь шлях підростаючого людини: в сім’ї дитина включається в усі життєво важливі види діяльності: інтелектуально – пізнавальну, трудову, цілісно-орієнтовану, ігрову, вільного спілкування. Сімейне виховання має навіть широкий часовий діапазон впливу: воно триває протягом усього життя людини, відбувається в будь-який час доби, в будь-який час року.

Відносини прихильності, які виникають в сім’ї, складають не тільки основу майбутніх взаємин дитини з людьми, а й сприяють зниженню почуття тривоги, які виникають у дитини в нових або стресових ситуаціях. Головна функція сім’ї – забезпечення базисного почуття безпеки, гарантуючи безпеку дитині при взаємодії із зовнішнім світом, освоєнні нових способів його дослідження та реагування.

Зміст

1. Теоретичні основи ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 7

1.1. Психологічний клімат сім’ї та його вплив на формування

Особистісних якостей дитини 7

1.2. Роль батьків у житті дитини 12

1.3. Значення стилю виховання в розвитку особистості дитини 14

2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СІМ’Ї В

ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 18

2.1. Методика дослідження 18

2.2. Опис вибірки 18

2.2. Діагностика батьківського ставлення 19

2.3. Діагностика психологічного розвитку дітей на основі спостереження 27

2.4. рекомендації 30

Список використаних джерел 34

Список літератури

1. Адлер А. Виховання дітей. Взаємодія полов. – Ростов – на – Дону; Фенікс, 2008. – 312 с.

2. Алексєєнко Т. Назаренко А. Вплинути на дитину, як? Сімейне виховання // Дошкільне виховання. – 2007. – # 8470; 2. – С. 10 – 11.

3. Бардіан А. М. Виховання дітей в сім’ї. (Психолого – педагогічні нариси). – М. Педагогіка, 2002. – С. 158 – 169.

4. Вікова психологія. Дитинство, отроцтво, юність. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Упорядник і науковий редактор В. С. Мухіна. – М. Академія, 2009. – 256 с.

5. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. – К. Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2009. – С. 144 & 146.

6. Виготський Л. С. Питання дитячої психології; СПб. Союз, 2009. – 203 с.

7. Гозман Л. Я. Шлягіна Е. І. Психологічні проблеми сім’ї // Питання психології. – 2005. – # 8470; 2. – С. 186 & 187.

8. Гребенников І. В. Основи сімейного життя: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. – М. Просвітництво, 2008. – С. 121 & 131.

9. Дрейкурс Р. Золц В. Щастя вашої дитини. – М. Наука, 2006. – С. 53 & 84.

10. Дружинін В. Н. Психологія сім’ї. – М. Наука, 2006. – 434 с.

11. Зіньківський В. Активність дитини. Ігри дітей. Розвиток воли. Розвиток звичок / Зіньківський В. Психологія дитинства. Єкатеринбург, 2005. – 204 с.

12. Зінов’єва М. В. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток світогляду у дітей дошкільного віку // Психологічна наука і освіта. – 2001. – # 8470; 1 – С. 37 & 46.

13. Кулик Л. А. Берестов Н. А. Сімейне виховання. – М. Просвітництво, 2009. – С. 82 & 84.

14. Макаренко А. С. Книга для батьків. – М. Педагогіка, 2008. – 300 с.

15. Осипова А. А. Психокоррекция дитячо-батьківських і сімейних відносин // Загальна психокорекція: Учеб. допомога. – М. Сфера, 2007. – 550 с.

16. Практична психодіагностика. Методи і тести: Уч. Посібник / За редакцією. Райгородського Д. Я. – М. Самара, 2008. – 672 с.

17. Психологія людини ось народження до смерті / Під. редакцією. А. А. Реана. – СПб. Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 614 с.

18. Сапоровская М. В. Дитячо-батьківські відносини та впоратися (копінг) поведінка дитини // Психологія інноваційного управління соціальними групами і організаціями: Мат-ли міжн. конгр. / Відп. ред. А. В. Брушлинский і ін. – М.; Кострома, 2001. – С. 355 & 358.

19. Сапоровская М. В. Батьки і діти: до питання про детермінанти дитячо-батьківських відносин: Збірник наукових праць / Упоряд. В. А. Соловйова. – Кострома: Вид-во КДУ ім. Н. А. Некрасова. 2001. – Вип 1. – С. 102 & 120.

20. Сатир В. Психотерапія сім’ї. – СПб. Ювента, 2009. – 284 с.

21. Смирнова Є. О. Бикова М. В. Досвід дослідження структури і динаміки батьківського відносини. // Питання психології. – 2009. – # 8470; 3. – С. 3 & 14.

22. Титаренко В. Я. Сім’я і формування особистості. – М. Изд-во МГУ, 2007. – 356 с.

23. Хоментаускас Г. Т. Використання дитячого малюнка для дослідження внутрішньосімейних стосунків // Питання психології. – 2006. – # 8470; 1. – С. 165 & 170.

24. Ельконін Б. Д. Криза дитинства і підстави проектування форм дитячого розвитку // Питання психології. – 2002. – # 8470; 3 & 4. – С. 7 & 13.

25. Ейдеміллер Е. Г. Юстицкис В. Психологія та психотерапія сім’ї. – СПб. Пітер, 2009. – 656 с.

Замовити оригінальну роботу